සංයුක්ත සිලින්ඩරය

  • Compact Cylinder YAQ2

    සංයුක්ත සිලින්ඩර YAQ2

    සිහින් සිලින්ඩරය යනු සිලින්ඩරාකාර ලෝහ කොටසකි, එහි පිස්ටන් සෘජු රේඛාවකින් ප්‍රතිලෝම කිරීමට මඟ පෙන්වනු ලැබේ. වැඩ කරන මාධ්‍යය එන්ජින් සිලින්ඩරයේ ප්‍රසාරණය වීමෙන් තාප ශක්තිය යාන්ත්‍රික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරයි; වායුව සම්පීඩක සිලින්ඩරයේ පිස්ටන් සම්පීඩනය ලබා ගන්නා අතර පීඩනය වැඩි කරයි. ටර්බයිනය, භ්‍රමණ පිස්ටන් එන්ජිම ආදියෙහි නිවාස සිලින්ඩරයක් ලෙසද හැඳින්වේ.
    තුනී සිලින්ඩරය, සංයුක්ත ව්‍යුහය, සැහැල්ලු බර, කුඩා අවකාශය සහ වෙනත් වාසි ඇත.