ඉක්මන් පිටාර කපාටය

කෙටි විස්තරය:

වැදගත් සංරචකවල වායුමය පාලනය, එක්-මාර්ග දිශාන පාලන සංරචක. බොහෝ විට සිලින්ඩරය සහ ආපසු හැරවීමේ කපාටය අතර වින්‍යාස කර ඇති අතර එමඟින් සිලින්ඩරයේ වාතය ආපසු හැරවීමේ කපාටය හරහා නොයන අතර කපාටය සෘජුවම මුදා හරිනු ලැබේ.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

Quick exhaust valve1

අදාළ අවස්ථා

සිලින්ඩරය ඉක්මනින් ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Quick exhaust valve YAQ2

සංකේතය

Quick exhaust valve5

  • පෙර:
  • ඊලඟ: